Adopter

A guide to the targetKontakt

Kontakta Adopter när du
vill utveckla din informationshantering.
Kundtelefon +46 (0)73-898 68 61

Namnet "Adopter"

Namnet Adopter kom till genom att företaget startade för att rikta sig till kunder av typen "Early Adopters". Vi hjälper våra kunder att ta erbjuda sina kunder produkter som ligger i teknikens framkant, och därmed hinna före sina konkurrenter.

Early Adopter

Frasen "early adopter" är en fras som beskriver de som satsat på den senaste tekniken och som aktivt letar efter ny teknik och vill testa den, för att hitta nya anfallvinklar för att hitta nya konkurrensfördelar (competitive advantages).