Adopter

A guide to the target

IT-Strategi

Vi hjälper våra kunder att skaffa och behålla långsiktiga konkurrensfördelar genom ett aktivt och smart val av systemstöd.

Mentorskap

Vi kan delta i dina interna projekt med mentorskap på kommerciell basis, och vara ett stöd för dina egna utvecklare inom ny teknik eller metodik.

Ledarskap

Vi tar ansvar för ledarskapet av utvecklingsteamet med de mest erfarna med bakgrund som systemutvecklare.Kontakt

Kontakta Adopter när du
vill utveckla din informationshantering.
Kundtelefon +46 (0)73-898 68 61