Adopter

A guide to the targetKontakt

Kontakta Adopter när du
vill utveckla din informationshantering.
Kundtelefon +46 (0)73-898 68 61

Metodstöd

Vi kan även vara ett stöd vid succesivt införande av ny metodik i din organisation, för att uppnå ett mjukt införande av successiva förbättringar.

Förstudie

Vad har verksamheten för utmaningar att hantera, och vilka behov och ramar kan identifieras.

Kravspecifikation

Innan utvecklingsprojekt hjälper vi till med att specificera krav på det nya informationssystemet.

Utvecklingsmetodik

Adopter har många års erfarenhet av modern agil utvecklingsmetodik, som bygger på genuin kunskap och lång erfarenhet.

Mjukvaruarkitektur

Vi arbetar huvudsakligen med skräddarsydda lösningar som anpassas efter kundens befintliga system-kapital.

Modern teknologi

Vi jobbar med den senaste Microsoftteknologin Som Blazor, NET Framework eller .NET Core i C# eller VB.NET kombinerat med T-SQL och SQL Server.

Retrospektiv

Efter varje delleverans eller sprint gör vi en utvärdering, analyserar och lär av erfarenheterna hur vi kan göra bättre i nästa steg.

Systemutveckling

Adopter erbjuder seniora systemutvecklare inriktade på Microsofts utvecklingsverktyg.

Seniora utvecklare

Adopters systemutvecklare har mer än 20 års erfarenhet och har varit med om flera teknik och plattformsskiften.

Kodgranskning

Vi granskar befintlig kod och ger förslag på förbättringar.

Distansarbete

För att minska kundens rese-, lokal- och miljökostnader kan vi arbeta i våra egna lokaler.

Portfolio

Här kan du se några system vi har arbetat med.